Onze Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht over DirectPay.

Wat doet Call2Collect voor u?

 
 • Call2Collect-aanmaning
  Aanmaning ontvangen?
 • Call2Collect-klant-worden
  Ik wil klant worden
 • Call2Collect-klacht
  Ik heb een klacht en/of wil contact
 • Call2Collect-privacy
  Gegevensbeheer/Privacywetgeving (AVG)
Heeft u een brief of e-mail van Call2Collect ontvangen over een betalingsachterstand? Zorg om een gerechtelijke procedure te voorkomen dat u op tijd betaalt, dus vóór de vervaldatum. Bij Call2Collect kunt u op diverse manieren eenvoudig en veilig betalen. Hieronder vindt u de verschillende betalingsmogelijkheden:

Online betaling
U kunt betalen via iDeal, MisterCash, CreditCard of PayPal. Vraag uw persoonlijke betaallink aan via 'Direct betalen'. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u binnen enkele minuten via e-mail of SMS een betaallink.

Overboeking
U kunt het openstaande bedrag (o.v.v. uw dossiernummer) overmaken op het bankrekeningnummer van Call2Collect. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:

IBAN-nummer: NL48ABNA0477453678
BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Derdengelden Call2collect

GWK Travelex
In een GWK-kantoor kunt u het openstaande bedrag contant of met pin betalen. GWK Travelex heeft 51 vestigingen in heel Nederland, voornamelijk te vinden op de grotere NS-stations en in stadscentra. Zoek een kantoor bij u in de buurt op: www.gwktravelex.nl.

NB: U dient de betalingen altijd zelf te doen. Wij kunnen geen geld van uw rekening afschrijven.
Ontvangt u poststukken of e-mails van Call2Collect die niet voor u bestemd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze retour te sturen naar de afzender. Als u weet waar de geadresseerde wél woont, vermeld dit dan op de envelop. U kunt een onjuiste adressering ook per e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.
Het kan gebeuren dat uw betaling en ons bericht elkaar hebben gekruist. Om te controleren of wij uw betaling op tijd hebben ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u slechts een deel van het openstaande saldo heeft betaald.
Het is mogelijk dat uw betaling en de incasso-opdracht van onze opdrachtgever elkaar hebben gekruist. In dat geval ontvangen wij graag een betaalbewijs van u. Deze kunt u versturen per e-mail, chat, of whatsapp. Bij voorkeur onder vermelding van het dossiernummer.
Als u naar aanleiding van de aanmaningen niet betaalt aan Call2Collect, dan kunnen wij namens onze klant een gerechtelijke procedure starten. Als u een dagvaarding krijgt en de rechter beslist vervolgens dat u moet betalen, dan is de kans groot dat u ook alle kosten van de gerechtelijke procedure moet betalen.

Als u na betekening (de officiële in-kennis-stelling) van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet heeft betaald, dan kunnen wij beslag laten leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Wij steven er altijd naar om een juridische procedure te voorkomen. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.
Als uw financiële situatie het onmogelijk maakt om het bedrag ineens te betalen, dan kunt u bij Call2Collect een betalingsregeling aanvragen. Hoe u een betalingsregeling aanvraagt, leest u hieronder.

Als u structurele financiële problemen heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met een schuldhulpverleningsinstantie. Wij adviseren u om eens te kijken op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Op deze website vindt u informatie over schulden, hoe u uw schulden zelf kunt oplossen en over instanties die u daarbij kunnen helpen.​​​​
Als u de vordering(en) niet in één keer kunt betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk een betalingsregeling te treffen. Welk bedrag u minimaal dient af te lossen, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw situatie. Neem hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met Call2Collect. Wij zullen dan per dossier bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Nadat de regeling is afgesproken, bevestigen wij de regeling per e-mail.

Call2Collect gaat in sommige gevallen onder strikte voorwaarden akkoord met een betalingsregeling. Als u de termijnbetaling niet of te laat nakomt, komt de betalingsregeling te vervallen.
Het bedrag dat in onze brief vermeld staat, is het bedrag dat u aan Call2Collect moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit de oorspronkelijke schuld (hoofdsom), de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hangt af van het feit of de schuld betrekking heeft op een particulier of op een bedrijf.​​​​

Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.

Staffel wet incassokosten:
Hoofdsom tot € 2.500,00 15% met een minimum van € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6.775,00

Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.
Wij werken voor een groot aantal (inter)nationale opdrachtgevers. In onze brief vermelden wij altijd namens welke opdrachtgever wij de vordering incasseren.
Als u graag wilt weten wat het saldo is van uw schuld(en), dan kunt u telefonisch, per e-mail, per whatsapp of per post contact opnemen met Call2Collect. Uiteraard kunt u ook hier een chat sturen. Wij verzoeken u vriendelijk het dossiernummer(s) bij de hand te houden.
Dat is afhankelijk van de manier waarop u heeft betaald. Normaal gesproken is uw betaling na twee werkdagen door Call2Collect verwerkt. Mocht u twijfelen of uw betaling door ons is ontvangen, neem dan contact met ons op.
U heeft een concept dagvaarding ontvangen omdat wij namens onze opdrachtgever een gerechtelijke procedure tegen u gaan opstarten. Met deze brief bieden wij u een laatste mogelijkheid om de vordering buitengerechtelijk te betalen. Geeft u hieraan geen gehoor, dan zijn wij helaas genoodzaakt de juridische procedure te starten. De kosten voor de procedure komen na een toewijzende uitspraak door de rechter voor uw rekening.
Kijk voor meer informatie over schuldhulpverlening, WSNP of een faillissement op: www.zelfjeschuldenregelen.nl/alles-over-schulden/hoe-werkt-schuldhulpverlening/
Als u het niet eens bent met de aanmaning of het openstaande bedrag, dan verzoeken wij u om ons een schriftelijk verweer toe te sturen. Dit kan per e-mail naar incasso@call2collect.nl of per post naar Postbus 12347, 1100 AH Amsterdam.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens en informatie als u in verweer gaat:
 • Uw naam en adresgegevens;
 • Uw dossiernummer;
 • De reden waarom u het niet eens bent met de vordering;
 • Bewijsstukken die uw verweer ondersteunen. Denk hierbij aan betalingsbewijzen, retourbewijzen en opzegginsbewijzen.
Absoluut, nadat u uw klant een ingebrekestellingsbrief heeft gestuurd voor het openstaande bedrag, kunnen wij een incassoprocedure starten.
Graag ontvangen wij van u een kopie van de factuur, van een opdrachtbevestiging of van het contract en uw algemene leveringsvoorwaarden. Ook ontvangen wij graag eventuele relevante correspondentie met de debiteur in kwestie.
Nee, u moet uw debiteur een ingebrekestellingsbrief hebben gestuurd, voordat wij een incassotraject kunnen starten.
Call2Collect verhoogt uw vordering met rente en incassokosten zoals vermeld in uw leveringsvoorwaarden. Heeft u die niet vastgelegd in uw voorwaarden, dan verhogen we de kosten conform de wettelijke norm.
Ja, Call2Collect voldoet aan het NVI incassokeurmerk. Dit is het enige incassokeurmerk in Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.nvio.nl/criteria-incassokeurmerk.
Call2Collect B.V. neemt elke uitdrukking van ontevredenheid of ongenoegen over onze organisatie, haar producten en medewerkers serieus en beschouwt dit als potentiële klacht. Indien u een klacht heeft kunt u deze online, per email of per post aan ons kenbaar maken.

Contactgegevens Call2Collect:
Call2Collect B.V.
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam
Email: incasso@call2collect.nl

Vermeld bij uw klacht altijd uw persoonlijke gegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer en indien bekend een dossiernummer). Daarnaast stellen wij een korte toelichting van uw klacht op prijs.

Call2Collect B.V. is lid van de Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en hanteert de klachtenprocedure conform de gedragscode van de NVI. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is een onafhankelijk financieel klachteninstituut voor consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. Zij behandelen tevens de klachten over de leden van de NVI.
 
Contactgegevens Kifid:
Kifid
www.kifid.nl
Telefoon: 070 - 333 8 999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Call2Collect B.V. stuurt u binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt.

Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, meld dan uw klacht na ontvangst van de schriftelijke reactie bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Call2Collect. Houd altijd uw dossiernummer bij de hand of vermeld deze in uw e-mail/brief.

Telefonisch
Op werkdagen kunt u tussen 09:00 en 17:30 uur telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer +31(0)88 88 97 900. U kunt ons een fax sturen op faxnummer +31 (0)20 346 07 43. Houd altijd uw dossiernummer bij de hand.

E-mail
U kunt per e-mail contact opnemen op het volgende e-mailadres: incasso@call2collect.nl. Wij streven ernaar om binnen drie werkdagen te reageren op uw e-mail. Houd er rekening mee dat we bij complexe zaken dit streven niet altijd halen. In

WhatsApp:
U kunt ons een WhatsApp bericht sturen op +31 (0)6 27 181 117 wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30.

Postadres
U kunt uw brief per post sturen naar:

Call2Collect
Postbus 12347
1100 AH Amsterdam

Bedrijfsgegevens:
Call2Collect
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam

KvK-nummer: 34278408 0000

IBAN-nummer: NL48ABNA0477453678
BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Derdengelden Call2collect
Wij staan altijd open voor suggesties of opmerkingen die ons kunnen helpen om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt uw opmerking of suggestie sturen naar: info@call2collect.nl.
Call2Collect B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens die wij in opdracht van onze klanten aanschrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Call2Collect B.V. verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door onze klanten of een (schuld)hulpverlener. Call2Collect B.V. verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Call2Collect B.V. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Call2Collect B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar uzelf of door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@call2collect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:
 • Uw pasfoto;
 • Machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort);
 • Uw paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • Dit ter bescherming van uw privacy.
U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app 'KopieID'. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Call2Collect B.V. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Call2Collect B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar uzelf of door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie sturen naar privacy@call2collect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:
 • Uw pasfoto;
 • Machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort);
 • Uw paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).
Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app '[KopieID]. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven.

Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Call2Collect B.V. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Call2Collect B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar uzelf of door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar privacy@call2collect.nl.

Let op dat wij uw verzoek tot verwijdering niet in behandeling kunnen nemen wanneer een dossier nog loopt en wij uw gegevens daarvoor nodig hebben. Gebruiken wij uw gegevens ten onrechten, bijvoorbeeld wanneer u niet de debiteur bent die wij aanschrijven, dan kunt u een verzoek indienen om de gegevens te corrigeren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:
 • Uw pasfoto;
 • Machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort);
 • Uw paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app '[KopieID] (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs)'. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.
Call2Collect heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld om de integriteit van de gegevensverwerking te waarborgen.
Dhr. J. Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Call2Collect B.V.

U kunt contact met hem opnemen middels:
E-mail: privacy@call2collect.nl
Bellen: +31(0)20-3460746

Daarnaast kunt u tevens een poststuk versturen naar:
Call2Collect B.V.
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
Nederland
Call2Collect B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst tussen partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Call2Collect B.V. sluit verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht vanCall2Collect B.V. Dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Call2Collect B.V. blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.
Om in te zien welke cookies wij gebruiken, en wat uw voorkeuren op dit moment zijn, verwijzen wij u naar de privacy statement op onze website: www.call2collect.nl/privacy-policy.
Call2Collect B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het afhandelen van uw betalingen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Call2Collect B.V. bewaart uw persoonsgegevens strikt om onze dienstverlening en vooraf gestelde doelen te kunnen realiseren. Uw gegevens worden enkel verzameld om onze services uit te kunnen voeren. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard zolang een incassodossier loopt.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@call2collect.nl. Zet altijd uw dossiernummer hierbij zodat wij het in behandeling kunnen nemen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Call2Collect B.V. gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels: privacy@call2collect.nl.