Onze Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht over DirectPay.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018 en is van toepassing voor Call2Collect B.V. gevestigd aan de Hessenbergweg 83, 1101 CX te Amsterdam in Nederland.

Call2Collect B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verwerken voor Call2Collect B.V.
Call2Collect B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens die wij in opdracht van onze klanten aanschrijven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Call2Collect B.V. verwerkt:
 
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door onze klanten of een (schuld)hulpverlener. Call2Collect B.V. verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Call2Collect B.V. persoonsgegevens?
Call2Collect B.V. beheert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
 • het afhandelen van uw betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 
Geen geautomatiseerde besluitvorming
Call2Collect B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betreffende personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Call2Collect B.V.) tussen zit.

Hoe lang bewaart Call2Collect B.V. uw persoonsgegevens?
Call2Collect B.V. bewaart uw persoonsgegevens strikt om onze dienstverlening en vooraf gestelde doelen te kunnen realiseren. Uw gegevens worden enkel verzameld om onze services uit te kunnen voeren. Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard zolang een incassodossier loopt.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Call2Collect B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst tussen partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Call2Collect B.V. sluit verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht vanCall2Collect B.V. Dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Call2Collect B.V. blijft eindverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Call2Collect B.V. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Call2Collect B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand naar uzelf of door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@call2collect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:

 • Uw pasfoto;
 • Machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort);
 • Uw paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van, de door de overheid ontwikkelde, app 'KopieID'. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. We proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

Klachten
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Call2Collect B.V. gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op middels: privacy@call2collect.nl.

Wijziging Privacyverklaring
Wij kunnen te allen tijde, met of zonder kennisgeving, dit Privacyverklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacyverklaring te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen en aanpassingen binnen Call2Collect B.V. en uw gegevens.

Contactgegevens Data Protection Officer (DP0):
Dhr. J. Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming (DPO) van Call2Collect B.V.
U kunt contact met hem opnemen middels: privacy@call2collect.nl.

Call2Collect B.V.
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
Nederland