Onze Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht over DirectPay.

Keurmerk

Uitgifte kwaliteitscertificaat:  06-07-2022

Alle leden van de NVI zijn houders van het Incasso Keurmerk certificaat. Het Incasso Keurmerk waarborgt dat deze incassobureaus werken volgens de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan het incassobureau zich moet houden. Hierop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Waarom een incasso Keurmerk?
Voor opdrachtgevers betekent het Incasso Keurmerk dat men de incasso activiteiten uitbesteed aan een betrouwbare partner waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Voor debiteuren biedt het Keurmerk waarborg voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt er een onafhankelijke geschillenregeling.

Vertrouwen en zekerheid
De ontwikkeling van het Keurmerk heeft een belangrijk doel: de NVI wil de overheid, bedrijven en consumenten(organisaties) het vertrouwen en de zekerheid geven dat incasso activiteiten in Nederland correct en zorgvuldig uitgevoerd worden. Het Keurmerk biedt daarvoor de beste waarborging!

Periodieke toetsing
Een incasso-onderneming die het Incasso Keurmerk voert, moet aantonen dat hij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie. Het Keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

Geschillenregeling
Het Incasso Keurmerk kent ook een geschillenregeling. Eventuele klachten c.q. geschillen kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie: de Raad van Toezicht. Overigens heeft ieder NVI-lid een interne klachtenprocedure om eventuele geschillen voortijdig op te lossen.

Keurmerk Criteria
Om een Keurmerk certificaat te verkrijgen, dient een incasso onderneming aan te tonen dat men volgens de Criteria van het Keurmerk werkt. Dit dient men in een door de directie getekend document te verklaren. Bovendien wordt het bedrijf geaudit door het onafhankelijke Keurmerkinstituut.

Sommige incassobureaus werken ook met debiteurenbezoekers. Deze medewerkers gaan bij de debiteuren langs om de mogelijkheden voor een betalingsregeling te onderzoeken. Voor deze debiteurenbezoeken is ook een regeling afgesproken, de gedragscode Debiteurenbezoek.

Onafhankelijk Keurmerkinstituut
De beoordeling of een bedrijf aan de Keurmerk Criteria voldoet, is volledig uitbesteed aan het Keurmerkinstituut. Hiermee wordt voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van enige vorm van belangenverstrengeling. Ook de controle bij de bedrijven of men blijvend volgens de Keurmerk Criteria werkt, wordt door het Keurmerkinstituut verzorgd. Om het jaar vinden er intensieve controles plaats.

Kijk voor meer informatie op: www.keurmerk.nl

Aanleiding Incasso Keurmerk
In 1989 heeft een aantal serieuze incasso-ondernemingen in Nederland zich verenigd in de NVI, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. Het doel van de NVI was en is om gezamenlijk te werken aan een hoogwaardige incassodienstverlening en een betrouwbaar imago voor de sector. Centraal in de oprichting en in de werkwijze van de NVI staat de gedragscode. Elk NVI-lid is gehouden aan die code, waarin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incasso-activiteiten. Aan de gedragscode is een heldere, goed functionerende klachtenregeling verbonden.

Van Gedragscode naar Keurmerk
De gedragscode functioneert uitstekend. Ongemerkt eigenlijk, want maar weinig mensen, bedrijven en instellingen weten van de gedragscode. Voor de NVI is dat reden geweest om de code om te zetten in een zichtbaar en transparant Incasso Keurmerk.

Het Incasso Keurmerk is samen met het Keurmerkinstituut ontwikkeld. Er is bovendien veelvuldig contact geweest met de overheid, diverse consumentenorganisaties, VNO en andere partijen die op enigerlei wijze in contact staan met de NVI. Ook hun ervaringen en ideeën zijn in het Keurmerk verwerkt. Het Keurmerk heeft twee facetten. Ten eerste zijn er de eisen en regels waar een incasso-onderneming aan moet voldoen om het Keurmerk te kunnen krijgen. Ten tweede is er het zichtbare Keurmerk: het Keurmerk teken. Door het Keurmerkteken kan iedereen in één oogopslag zien dat een incasso-onderneming voldoet aan strenge toetsingseisen.