Onze Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht over DirectPay.
Bent u een opdrachtgever?

Veelgestelde vragen

 • faq-bericht-ontvangen-c2c
  Ik heb een bericht van jullie ontvangen
 • faq-ik-heb-al-betaald-c2c
  Ik heb al betaald
 • faq-meerdere-schulden-c2c
  Ik heb hoge en/of meerdere schulden
Heeft u een brief of e-mail van Call2Collect ontvangen over een betalingsachterstand? Zorg om een gerechtelijke procedure te voorkomen dat u op tijd betaalt, dus vóór de vervaldatum. Bij Call2Collect kunt u op diverse manieren eenvoudig en veilig betalen. Hieronder vindt u de verschillende betalingsmogelijkheden:

Online betaling
U kunt betalen via iDeal, MisterCash, CreditCard of PayPal. Vraag uw persoonlijke betaallink aan via 'Direct betalen'. Na het invullen van uw gegevens ontvangt u binnen enkele minuten via e-mail of SMS een betaallink.

Overboeking
U kunt het openstaande bedrag (o.v.v. uw dossiernummer) overmaken op het bankrekeningnummer van Call2Collect. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens:

IBAN-nummer: NL48ABNA0477453678
BIC: ABNANL2A
T.n.v. Stichting Derdengelden Call2collect

GWK Travelex
In een GWK-kantoor kunt u het openstaande bedrag contant of met pin betalen. GWK Travelex heeft 51 vestigingen in heel Nederland, voornamelijk te vinden op de grotere NS-stations en in stadscentra. Zoek een kantoor bij u in de buurt op: www.gwktravelex.nl.

NB: U dient de betalingen altijd zelf te doen. Wij kunnen geen geld van uw rekening afschrijven.
Ontvangt u poststukken of e-mails van Call2Collect die niet voor u bestemd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze retour te sturen naar de afzender. Als u weet waar de geadresseerde wél woont, vermeld dit dan op de envelop. U kunt een onjuiste adressering ook per e-mail of telefonisch aan ons doorgeven.
Als u naar aanleiding van de aanmaningen niet betaalt aan Call2Collect, dan kunnen wij namens onze klant een gerechtelijke procedure starten. Als u een dagvaarding krijgt en de rechter beslist vervolgens dat u moet betalen, dan is de kans groot dat u ook alle kosten van de gerechtelijke procedure moet betalen.

Als u na betekening (de officiële in-kennis-stelling) van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder nog niet heeft betaald, dan kunnen wij beslag laten leggen op bijvoorbeeld loon, bankrekeningen, roerende en onroerende zaken. Wij steven er altijd naar om een juridische procedure te voorkomen. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk.
Als uw financiële situatie het onmogelijk maakt om het bedrag ineens te betalen, dan kunt u bij Call2Collect een betalingsregeling aanvragen. Hoe u een betalingsregeling aanvraagt, leest u hieronder.

Als u structurele financiële problemen heeft, adviseren wij u om contact op te nemen met een schuldhulpverleningsinstantie. Wij adviseren u om eens te kijken op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Op deze website vindt u informatie over schulden, hoe u uw schulden zelf kunt oplossen en over instanties die u daarbij kunnen helpen.​​​​
Het bedrag dat in onze brief vermeld staat, is het bedrag dat u aan Call2Collect moet betalen. Dit bedrag is opgebouwd uit de oorspronkelijke schuld (hoofdsom), de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten hangt af van het feit of de schuld betrekking heeft op een particulier of op een bedrijf.​​​​

Particulier:
Per 1 juli 2012 is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet. Deze wet normeert de incassokosten van vorderingen waarbij de incassokosten worden vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom.

Staffel wet incassokosten:
Hoofdsom tot € 2.500,00 15% met een minimum van € 40,00
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over de volgende € 190.000,00 1%
Over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6.775,00

Zakelijk:
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten van bedrijven onderling zijn de algemene voorwaarden van de schuldeiser bepalend voor de hoogte van de incassokosten. Doorgaans wordt een percentage van 15% met een minimum van € 75,00 gehanteerd.

Indien er in de algemene voorwaarden niets is vastgelegd over de hoogte van de incassokosten worden de incassokosten conform de Incassowet berekend.
Wij werken voor een groot aantal (inter)nationale opdrachtgevers. In onze brief vermelden wij altijd namens welke opdrachtgever wij de vordering incasseren.
Als u graag wilt weten wat het saldo is van uw schuld(en), dan kunt u telefonisch, per e-mail, per whatsapp of per post contact opnemen met Call2Collect. Uiteraard kunt u ook hier een chat sturen. Wij verzoeken u vriendelijk het dossiernummer(s) bij de hand te houden.
Als u de vordering(en) niet in één keer kunt betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk een betalingsregeling te treffen. Welk bedrag u minimaal dient af te lossen, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en uw situatie. Neem hiervoor telefonisch of per e-mail contact op met Call2Collect. Wij zullen dan per dossier bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Nadat de regeling is afgesproken, bevestigen wij de regeling per e-mail.

Call2Collect gaat in sommige gevallen onder strikte voorwaarden akkoord met een betalingsregeling. Als u de termijnbetaling niet of te laat nakomt, komt de betalingsregeling te vervallen.
Dat is afhankelijk van de manier waarop u heeft betaald. Normaal gesproken is uw betaling na twee werkdagen door Call2Collect verwerkt. Mocht u twijfelen of uw betaling door ons is ontvangen, neem dan contact met ons op.
U heeft een concept dagvaarding ontvangen omdat wij namens onze opdrachtgever een gerechtelijke procedure tegen u gaan opstarten. Met deze brief bieden wij u een laatste mogelijkheid om de vordering buitengerechtelijk te betalen. Geeft u hieraan geen gehoor, dan zijn wij helaas genoodzaakt de juridische procedure te starten. De kosten voor de procedure komen na een toewijzende uitspraak door de rechter voor uw rekening.
Als u het niet eens bent met de aanmaning of het openstaande bedrag, dan verzoeken wij u om ons een schriftelijk verweer toe te sturen. Dit kan per e-mail naar incasso@call2collect.nl of per post naar Postbus 12347, 1100 AH Amsterdam.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens en informatie als u in verweer gaat:
 • Uw naam en adresgegevens;
 • Uw dossiernummer;
 • De reden waarom u het niet eens bent met de vordering;
 • Bewijsstukken die uw verweer ondersteunen. Denk hierbij aan betalingsbewijzen, retourbewijzen en opzegginsbewijzen.
Het kan gebeuren dat uw betaling en ons bericht elkaar hebben gekruist. Om te controleren of wij uw betaling op tijd hebben ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Het kan ook zijn dat u slechts een deel van het openstaande saldo heeft betaald.
Het is mogelijk dat uw betaling en de incasso-opdracht van onze opdrachtgever elkaar hebben gekruist. In dat geval ontvangen wij graag een betaalbewijs van u. Deze kunt u versturen per e-mail, chat, of whatsapp. Bij voorkeur onder vermelding van het dossiernummer.

Als u te maken heeft met één of meerdere hoge schulden, dan is het belangrijk om een goed overzicht te creëren van uw openstaande rekeningen. In ons portaal kunt u gemakkelijk een overzicht bekijken van uw openstaande rekeningen. Op websites zoals nibud.nl en zelfjeschuldregelen.nl vindt u handige tips en hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het op orde brengen van uw financiën. Het is belangrijk om te reageren op een aanmaning of brief die u ontvangt van Call2Collect. Samen met u kunnen we werken aan een passende oplossing.

We helpen u graag bij het vinden van een passende betalingsregeling voor uw openstaande rekeningen. Dankzij ons netwerk kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste (externe) adviseurs en organisaties die u kunnen ondersteunen bij uw situatie.

Indien u zich niet herkent in de openstaande rekening of herinnering, neem dan contact met ons op door het contactformulier onderaan de pagina in te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Wij begrijpen dat u door moeilijke privéomstandigheden niet in staat bent om te betalen. We adviseren u echter wel om contact op te nemen met ons gespecialiseerde team. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0)20 346 07 46 of per e-mail via incasso@call2collect.nl.

Het is van essentieel belang om inzicht te krijgen in uw financiën om uw schulden op te lossen. Er zijn diverse instanties en organisaties die u hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door u te adviseren over uw inkomsten en uitgaven. Ook zijn er diverse websites beschikbaar die u kunnen helpen om uw financiën inzichtelijk te maken. Zo kunt u via Nibud uw uitgaven vergelijken met de gemiddelde uitgaven van andere mensen en heeft Nibud voorbeeldbedragen opgesteld voor situaties waarin u niet uitkomt met uw exacte uitgaven.

Kijk voor meer informatie over schuldhulpverlening, WSNP of een faillissement op: www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Ik wil graag contact

Bent u het niet eens met de openstaande factuur, heeft u vragen over uw dossier of wilt u graag een vertegenwoordiger spreken?

Laat uw gegevens achter in het formulier hiernaast en dan wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.